DIREXIS TGO rep el prestigiós Distintiu d’Igualtat en l’Empresa per part de l’Institut de la Dona

  • El reconeixement ha estat atorgat a 28 noves entitats, i actualment, només un total de 171 empreses compten amb aquesta distinció per les seves polítiques d’igualtat entre les seves treballadores i treballadors a Espanya.
  • És una de les primeres companyies de transport de viatgers a nivell nacional que compta amb aquesta distinció, sent pionera a Catalunya.

DIREXIS TGO, líder destacat en el sector de transport de viatgers, ha estat una de les 28 noves empreses guardonades amb el prestigiós Distintiu d’Igualtat en l’Empresa (DIE), atorgat per l’Institut de les Dones, que forma part del Ministeri d’Igualtat. Aquest reconeixement pretén reflectir el compromís continu de l’entitat amb la igualtat de gènere i la promoció de la diversitat en el seu àmbit laboral. Això ho fa mitjançant l’estudi de la implantació de plans i mesures d’igualtat, en àrees com l’accés a l’ocupació i les condicions de treball, incloses les mesures de conciliació i corresponsabilitat, la política retributiva amb enfocament de gènere, la comunicació inclusiva, els aspectes relatius al model organitzatiu ona Responsabilitat Social Empresarial, entre moltes altres àrees d’acció.

“Porto 38 anys en el món de la mobilitat i el transport i puc afirmar que es tracta d’un sector tradicionalment dominat per homes. Actualment, gairebé el 34% de la nostra plantilla està composta per dones. Per aquest motiu, des de DIREXIS TGO hem prioritzat la implementació de polítiques i pràctiques innovadores per a fomentar la inclusió i l’equitat de gènere.”, comenta Carme Pros, CEO de DIREXIS TGO. “Des de l’entitat, creiem fermament en la igualtat d’oportunitats per a tots, independentment del gènere. Aquest reconeixement no sols celebra els nostres esforços passats, sinó que també ens motiva a seguir endavant, treballant incansablement per a crear un entorn laboral inclusiu i equitatiu”, afegeix la mateixa.

En el dinàmic panorama corporatiu actual, la diversitat, l’equitat i la inclusió (DEI) s’han convertit en elements essencials. Aquests conceptes exerceixen un paper fonamental en la millora de la retenció de talent i en l’atenció a desafiaments comuns que enfronten les empreses espanyoles, com la cura de la salut mental i la reducció del burnout. A més, aquelles organitzacions que adopten i promouen aquests valors no sols són més innovadores i productives, sinó que també demostren un major compromís tant amb els seus clients com amb els seus col·laboradors.

El 37% de la població espanyola enquestada en el recent estudi People at Work 2023, afirma que la seva empresa ha millorat en DEI en comparació amb els últims 3 anys anteriors. Això demostra que encara queda un llarg camí per recórrer en aquesta matèria. El mateix informe estableix que Europa gaudeix d’un estat envejable com a continent atractiu per a treballar, encara que en alguns aspectes clau, com els augments de sou i la DEI, els ocupadors són menys generosos o progressistes que en altres regions del món.


El Distintiu d’Igualtat en l’Empresa, regulat en el Reial decret 1615/2009, de 26 d’octubre, és l’únic reconeixement públic a nivell estatal i és concedit pel Ministeri d’Igualtat a les empreses que adopten polítiques i accions efectives per a promoure la igualtat de gènere i combatre la discriminació en l’entorn laboral. DIREXIS TGO s’ha destacat no sols per la presència d’una dona al capdavant de la direcció de l’empresa, sinó també per la implementació de programes que recolzen el desenvolupament professional i el benestar de totes les persones que formen part de l’organització. A més, és pertinent destacar que es tracta l’única distinció pública a nivell estatal i que, avui dia, únicament la tenen, des de 2010, 171 empreses.

“Des de DIREXIS TGO hem pres diverses mesures per a fomentar el progrés i la inclusió en l’empresa”, especifica Carme Pros. “Alguns exemples són la implementació d’un pla d’igualtat i protocol en contra de l’assetjament en l’organització; mesures flexibles de treball per a facilitar la conciliació de la vida laboral i personal; es duen a terme sessions de sensibilització i formació en diversitat i inclusió per a tot el personal; i, a més disposem de programes de formació contínua sobre igualtat i diversitat, dirigits a tots els nivells de l’equip”, concreta Pros.

Una vegada obtingut el DIE, les empreses conserven la seva titularitat durant un període de 3 anys. Durant aquest temps, han de mantenir i demostrar el seu nivell d’excel·lència en igualtat, amb l’opció de sol·licitar una pròrroga si així ho desitgen. En conseqüència, l’empresa es compromet a realitzar auditories internes periòdiques per a avaluar l’efectivitat d’aquestes polítiques, permetent ajustos continus per a aconseguir resultats positius i sostenibles en termes d’igualtat de gènere.

“La consecució d’aquest distintiu és una fita molt important per a DIREXIS TGO, ja que va més enllà del reconeixement. És un pas en ferm per a fer que el sector del transport sigui més divers, equànime i innovador. Ens enorgulleix ser una de les poques empreses de transport que tenen aquesta distinció, però de la mateixa manera, convidem que moltes més s’adhereixin i contribueixin al que sens dubte, ha de ser un objectiu comú”, conclou l’experta. Addicionalment, aquestes organitzacions s’uniran a la Xarxa d’Empreses amb DIE, un espai dissenyat per a facilitar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques relacionades amb la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral. La finalitat d’aquesta xarxa és compartir coneixements i promoure iniciatives que fomentin la igualtat, així com difondre aquestes pràctiques en tota la societat. Després de l’última convocatòria, la Xarxa DIE compte en l’actualitat amb un total de 171 integrants.