Canal de denúncies

DIREXIS TGO

TRANSPORTES GENERALES DE OLESA, S.A.U. disposa d’un sistema intern d’informació – Canal de Denúncies que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest canal les persones següents:
– Els empleats i accionistes.
– Els autònoms.
– Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
– Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtingudes en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
– Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
– Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.
 
Per a la utilització del Canal de Denúncies pot acudir al següent enllaç:
Enllaç
 
Teniu a la vostra disposició a (Política del Sistema Intern d’Informació) la Política del Sistema d’Informació Intern on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

El Canal de Denúncies no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades mitjançant aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el Canal de Denúncies no és el canal oficial per presentar reclamacions. Amb aquesta finalitat, l’empresa disposa d’un servei d’atenció al client on es poden presentar les reclamacions o sol·licitar informació.

DIREXIS MASATS

S.A. MASATS TRANSPORTES GENERALES disposa d’un sistema intern d’informació – Canal de Denúncies que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest canal les persones següents:
– Els empleats i accionistes.
– Els autònoms.
– Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
– Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtingudes en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
– Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
– Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.
 
Per a la utilització del Canal de Denúncies pot acudir al següent enllaç:
Enllaç
 
Teniu a la vostra disposició a (Política del Sistema Intern d’Informació) la Política del Sistema d’Informació Intern on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

El Canal de Denúncies no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades mitjançant aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el Canal de Denúncies no és el canal oficial per presentar reclamacions. Amb aquesta finalitat, l’empresa disposa d’un servei d’atenció al client on es poden presentar les reclamacions o sol·licitar informació.