Les nostres certificacions

Al GrupTG DX treballem cada dia per oferir-te un servei de qualitat, còmode, segur i sostenible. Per això comptem amb els certificats més exigents i els segells de qualitat més rigorosos del sector del transport de viatgers i del turisme.

Certificacions del GrupTG DX

Certificació de sistema de gestió de la qualitat (ISO 9001:2015)
Empreses certificades: TGO DX

La norma ISO 9001: 2015 és l’estàndard internacional certificable que regula els Sistemes de Gestió de la Qualitat (SGC). Assegura que seguim tots els processos necessaris per oferir serveis regulars i discrecionals de transport de viatgers per carretera amb qualitat. Volem oferir-te sempre el millor servei.

Certificació de sistema de gestió ambiental (ISO 14001:2015)
Empreses certificades: TGO DX i MasatsTG DX

L’ISO 1400:2015 és un estàndard voluntari internacional que certifica que TGO DX i MasatsTG DX treballem per fer una millor gestió dels residus, disminuir el risc d’accidents mediambientals i potenciar la innovació. Cuidem el planeta i reduïm la contaminació.

Certificació de sistema de seguretat i salut al treball (ISO 45001:2018)
Empreses certificades: TGO DX

Aquest certificat proporciona a TGO DX un model de sistema de gestió de la seguretat i salut en el lloc de treball, que permet identificar i avaluar els riscos laborals, els requisits legals i altres requisits d’aplicació com ara la definició de la nostra política d’empresa o els nostres objectius. La seguretat de tothom, la nostra prioritat.

Certificació de la qualitat en el transport de passatgers (UNE-EN 13816)
Empreses certificades: TGO DX i MasatsTG DX

Aquest distintiu garanteix que treballem per millorar la qualitat del nostre servei, mesurat en paràmetres com la puntualitat, el confort, la informació al client, les condicions d’accessibilitat als nostres vehicles, la seva seguretat, l’atenció al client i la incidència ambiental. A TGO DX treballem per oferir-te un servei còmode, segur, sostenible, accessible i puntual.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat)
Empreses certificades: TGO DX i MasatsTG DX

El distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. A TGO DX, els nostres trajectes són respectuosos amb el medi ambient.

Etiqueta Responsable
Empreses certificades: TGO DX

Aquest distintiu l’atorga l’Associació + Responsables. Concretament, posa en valor i reconeix la nostra organització en el compromís i gestió de la responsabilitat social corporativa (RSC). De fet, a TGO DX, contribuïm i fixem objectius per difondre i sensibilitzar tots els nostres grups d’interès al voltant de la RSC, la solidaritat, i l’educació en valors i el desenvolupament responsable mitjançant la promoció de pràctiques justes. Alhora, compartim la igualtat d’oportunitats reals i la cohesió social.

Biosphere Responsible Tourisme (Biosphere – Costa Barcelona)
Empreses certificades: TGO DX i TGTravel DX

Biosphere desenvolupa certificacions per reconèixer els esforços sostenibles de destinacions i empreses com TGO DX i TGTravel DX en la seva contribució a l’acompliment dels requisits i principis de sostenibilitat i millora contínua, a través d’un sistema privat de certificació voluntària i independent. Estem compromesos amb el turisme sostenible.

Safe Travel (World Travel & Tourism Council)
Empreses certificades: TGO DX i TGTravel DX

És el primer segell global en seguretat i higiene per a viatges i turisme, creat arran de la pandèmia. El distintiu fa saber als usuaris i usuàries que TGO DX i TGTravel DX estan implantant estrictes protocols de salut i higiene per evitar els contagis de Covid-19 als seus autobusos. Viatjar amb nosaltres és segur, també en temps de pandèmia.

Igualtat en l’Empresa (DIE)
Empreses certificades: TGO DX

El DIE és una marca d’excel·lència que atorga el Ministeri d’Igualtat a empreses i altres entitats que acrediten de manera rellevant i especialment significativa en l’aplicació i la implantació de plans d’igualtat i en el desenvolupament mesures o polítiques d’igualtat entre dones i homes a nivell laboral.

Carta de la Diversitat
Empreses certificades: TGO DX

És una Carta Compromís de 10 Principis que signen les empreses i institucions d’un mateix país, independentment de la mida o el sector. Amb això assumeixen el compromís de fomentar els principis de la igualtat, la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral.