Les nostres certificacions

Al DIREXIS treballem cada dia per oferir-te un servei de qualitat, còmode, segur i sostenible. Per això comptem amb els certificats més exigents i els segells de qualitat més rigorosos del sector del transport de viatgers i del turisme.

Certificacions de DIREXIS TGO i DIREXIS MASATS

Certificació de sistema de gestió de la qualitat (ISO 9001:2015)
Empreses certificades: DIREXIS TGO

La norma ISO 9001: 2015 és l’estàndard internacional certificable que regula els Sistemes de Gestió de la Qualitat (SGC). Assegura que seguim tots els processos necessaris per oferir serveis regulars i discrecionals de transport de viatgers per carretera amb qualitat. Volem oferir-te sempre el millor servei.

Certificació de sistema de gestió ambiental (ISO 14001:2015)
Empreses certificades: DIREXIS TGO i DIREXIS MASATS

L’ISO 1400:2015 és un estàndard voluntari internacional que certifica que DIREXIS TGO i DIREXIS MASATS treballem per fer una millor gestió dels residus, disminuir el risc d’accidents mediambientals i potenciar la innovació. Cuidem el planeta i reduïm la contaminació.

Certificació de sistema de seguretat i salut al treball (ISO 45001:2018)
Empreses certificades: DIREXIS TGO

Aquest certificat proporciona a TGO DX un model de sistema de gestió de la seguretat i salut en el lloc de treball, que permet identificar i avaluar els riscos laborals, els requisits legals i altres requisits d’aplicació com ara la definició de la nostra política d’empresa o els nostres objectius. La seguretat de tothom, la nostra prioritat.

Certificació de la qualitat en el transport de passatgers (UNE-EN 13816)
Empreses certificades: DIREXIS TGO i DIREXIS MASATS

Aquest distintiu garanteix que treballem per millorar la qualitat del nostre servei, mesurat en paràmetres com la puntualitat, el confort, la informació al client, les condicions d’accessibilitat als nostres vehicles, la seva seguretat, l’atenció al client i la incidència ambiental. A DIREXIS TGO i DIREXIS MASATS treballem per oferir-te un servei còmode, segur, sostenible, accessible i puntual.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat)
Empreses certificades: DIREXIS TGO i DIREXIS MASATS

El distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Els nostres trajectes són respectuosos amb el medi ambient.

Biosphere Responsible Tourisme (Biosphere – Costa Barcelona)
Empreses certificades: DIREXIS TGO i DIREXIS TGTravel

Biosphere desenvolupa certificacions per reconèixer els esforços sostenibles de destinacions i empreses com DIREXIS TGO i DIREXIS TGTravel en la seva contribució a l’acompliment dels requisits i principis de sostenibilitat i millora contínua, a través d’un sistema privat de certificació voluntària i independent. Estem compromesos amb el turisme sostenible.

Igualtat en l’Empresa (DIE)
Empreses certificades: DIREXIS TGO

El DIE és una marca d’excel·lència que atorga el Ministeri d’Igualtat a empreses i altres entitats que acrediten de manera rellevant i especialment significativa en l’aplicació i la implantació de plans d’igualtat i en el desenvolupament mesures o polítiques d’igualtat entre dones i homes a nivell laboral.

Carta de la Diversitat
Empreses certificades: DIREXIS TGO

És una Carta Compromís de 10 Principis que signen les empreses i institucions d’un mateix país, independentment de la mida o el sector. Amb això assumeixen el compromís de fomentar els principis de la igualtat, la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral.