DIREXIS TGO compromesos amb la igualtat, diversitat i inclusió

En un món on la diversitat i la inclusió són valors fonamentals, DIREXIS TGO s’enorgulleix d’anunciar el compromís ferm amb la igualtat i la diversitat com a part de les empreses signants de la Carta de la Diversitat, fomentada per la Fundación Diversidad i el Ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya.

La Carta de la Diversitat és una iniciativa que acompanya empreses i institucions en el viatge cap a la creació d’entorns laborals inclusius i diversos. DIREXIS TGO se suma a aquesta causa amb l’objectiu clar de fomentar un ambient de treball on cada individu sigui valorat per la seva singularitat i el seu talent.

Des de DIREXIS TGO, recolzem els 10 principis fonamentals de la Carta de la Diversitat. Ens comprometem a promoure activament aquests principis en totes les nostres operacions, amb un èmfasi particular en un dels aspectes més importants: Avançar en la construcció d’una plantilla que fomenti la integració de persones amb perfils diversos, independentment del gènere, orientació sexual , ètnia, nacionalitat, procedència, religió, creences, edat, discapacitat, o qualsevol altra circumstància personal o social.

Aquest compromís forma part del nostre tarannà i així ho deixem reflectit a la nostra política de gestió integrat, on reconeixem: que el nostre gran actiu són les persones, i atès que cada persona és única, nodreix l’organització amb la seva singularitat i diversitat; aquestes sinèrgies ens aporten noves formes de veure les coses i confiar cada vegada més en el valor dels intangibles.

El nostre gran actiu són les persones, i com que cada persona és única, nodreix l’organització amb la seva singularitat i diversitat; aquestes sinergies ens aporten noves maneres de veure les coses i confiar cada vegada més en el valor dels intangibles.