• El distintiu, atorgat a TGO DX per l’Associació +Responsables, certifica que l’empresa de mobilitat aposta per una gestió social i mediambiental responsable.

L’Associació +Responsables ha atorgat aquest mes de febrer a l’empresa de mobilitat TGO DX l’Etiqueta Responsable, un distintiu impulsat per l’entitat amb l’objectiu de certificar la ferma aposta de les companyies que l’obtenen en el camp de la sostenibilitat i el compromís social. En aquest sentit, TGO DX ha aconseguit l’etiqueta gràcies als seus compromisos en els àmbits econòmic, social, ambiental i de la responsabilitat social corporativa.

Concretament, en l’àmbit econòmic, TGO DX destaca per la seva sensibilització amb el medi ambient, que es plasma, per exemple, amb la política de gestió integrat que practica. Alhora, la companyia compta amb segells de qualitat, un protocol contra l’assetjament i un pla d’Igualtat per vetllar per l’equitat dins l’entorn laboral. A més, TGO DX aposta per treballar sempre que és possible amb proveïdors de proximitat: des de la papereria i la ferreteria fins a la confecció de l’uniforme laboral. En l’àrea social, l’empresa destaca pels seus esforços en facilitar la conciliació laboral i familiar al seu equip de professionals, per haver habilitat el Canal Denúncies i per participar amb convenis de col·laboració amb diverses entitats esportives, educatives i del tercer sector arrelades al territori. Per últim, en el camp mediambiental, hi destaca l’esforç de TGO DX per caminar cap a l’ús de les energies netes a la seva flota i el càlcul de la petjada de carboni per dissenyar accions per disminuir-la.