• El grup compta amb un nou pla d’Igualtat, una eina estratègica que ha de permetre continuar avançant en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins la companyia i vetllar per eliminar possibles discriminacions per raó de sexe. 
  • L’empresa, però, fa molts anys que treballa en la promoció de la igualtat. “En un sector tan masculinitzat, tots els llocs de responsabilitat del grup recauen en dones”, puntualitza Carme Pros.

Les empreses del GrupTG DX, el grup de mobilitat de referència a la província de Barcelona, compten des d’aquest mes de novembre amb un nou pla d’Igualtat, una eina estratègica que ha de permetre continuar avançant en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins la companyia i vetllar per eliminar possibles discriminacions per raó de sexe. “Amb aquest nou document, volem impulsar polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats en un eix transversal en la gestió ètica de l’empresa -explica Carme Pros, CEO del GrupTG DX-. La igualtat ja és un valor que duem a l’ADN, però amb aquest pla volem anar un pas més enllà”, detalla. 

En aquest sentit, el nou document preveu accions per comunicar i difondre la igualtat d’oportunitats dins l’empresa, així com dur a terme tasques de sensibilització i formació en igualtat. Alhora, el GrupTG DX es compromet a promoure la conciliació familiar, personal i professional per aconseguir repartir el seu pes entre dones i homes. “També dotarem el personal d’eines tècniques per no caure en clixés, com ara el llenguatge sexista i no inclusiu”, concreta Pros. A més, amb l’objectiu de crear espais de treball psicològicament segurs, l’empresa realitzarà formacions per prevenir l’assetjament moral, però també sexual, per ajudar a “trencar el silenci, sensibilitzar i prevenir la violència contra les dones”. L’empresa també continuarà premiant el talent sense discriminacions i seguirà igualant les retribucions dels treballadors. 

L’empresa, però, fa molts anys que treballa en la promoció de la igualtat. “En un sector tan masculinitzat, tots els llocs de responsabilitat del grup recauen en dones”, detalla Carme Pros. Així, amb la implantació del pla d’igualtat, el GrupTG DX vol posar els fonaments per a un futur més igualitari i sense discriminacions. “Treballem per aconseguir un canvi progressiu de cultura organitzativa, perquè som el canvi que volem veure en el futur”, rebla la CEO.