Objectius de Desenvolupament Sostenible

Per un turisme responsable

A GRUP TG DX, tenim una gran sensibilitat i respecte per l’entorn que ens envolta. Com a operador de transports i agència de viatges, treballem cada dia per generar impactes positius en l’àmbit del transport i el turisme però que, de retruc, facin del nostre planeta un lloc millor on viure.

Per això, ens esforcem constantment per ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una aposta de les Nacions Unides dins de l’Agenda 2030 que resumeix els reptes universals i les seves fites per garantir un planeta més sostenible, divers i just. Com a grup vinculat a l’àmbit del turisme, entenem els 17 ODS com el full de ruta que cal seguir per aconseguir una mobilitat i un turisme sostenible

Els nostres compromisos

Ens identifiquem amb tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per a nosaltres, l’Agenda 2030 és present en cada viatge, experiència o activitat que organitzem. El nostre equip de professionals sempre treballa per dissenyar propostes fetes a mida per a persones com tu, però fent que tinguin el major impacte positiu possible per a l’entorn i la societat.

D’una forma especial, a GrupTG DX ens centrem a assolir els següents 11 ODS.

FI DE LA POBRESA

Estem fermament compromesos en col·laborar amb entitats sense ànim de lucre, amb projectes que promouen la lluita contra la pobresa i la exclusió ajudant a mantenir la dignitat de totes les persones. Som cridats a ser comunitat contribuït en la erradicació de la invisibilitat social de col·lectius amb risc d’exclusió.

SALUT I BENESTAR

A través dels nostres viatges, intentem promoure la vida sana i el benestar en totes les edats, oferint propostes de qualitat i respectuoses amb el Medi ambient. Així mateix, fomentem un ambient de treball segur i saludable fomentant i adoptant hàbits saludables entre tot el personal.

IGUALTAT DE GÈNERE

Entenem la igualtat de gènere com un dret humà fonamental, però també com una de les eines essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible. Estem compromesos amb la igualtat i la inclusió de la dona en el sector del transport de viatgers, avançant poc a poc en la igualtat efectiva de gènere en tots els nivells.

ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

Potenciem formes de turisme i desplaçament sostenible, oferint paquets d’experiències amb la flota de Grup TG DX, que compten amb el certificat de turisme responsable. Contribuïm a la descarbonització oferint solucions TIC, viables i adaptades, com l’adaptació progressiva de la nostra flota, que funcioni amb energies netes.

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

Treballem per estimular un creixement econòmic inclusiu i sostenible que impulsi el progrés tant dels llocs d’origen com de destí dels nostres viatges. Addicionalment estem certificats en la norma 45001, entre els seus beneficis es troba l’augment de la productivitat i seguretat en la plantilla, la reducció de la sinistralitat i l’augment de confiança entre el nostre personal al sentir-se protegit.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ
I INFRAESTRUCTURES

Mitjançant la digitalització de les nostres línies volem donar un servei de qualitat i proporcionar informació real de cadascuna de les nostres línies, per que els/les nostres usuaris/es puguin comptar amb informació fiable i verídica en tot moment.

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

L’organització ha dut a terme la implantació d’un pla d’igualtat i un protocol d’assetjament, amb la intenció de salvaguardar la dignitat laboral de tota la plantilla fomentant i mantenint un entorn de treball segur i respectuós amb la dignitat, la llibertat individual i els drets fonamentals de totes les persones que integren l’organització.

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

Estimulem per formes de mobilitat sostenibles, que generin la menor petjada de carboni possible. Volem reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats. Volem incidir de forma favorable en la comunitat, interconnectant-nos i arribar a zones on actualment el transport públic no hi arriba gracies al TAD (Transport a la demanda) que hem posat en marxa en zones de baixa densitat de població i PAES.

ACCIÓ CLIMÀTICA

Hem obtingut el distintiu Biosphere pel compromís per la sostenibilitat Turística Barcelona i el segell “Safe Travels” atorgat pel World Travel & Tourism Council, junt amb la certificació 14001 de Gestió ambiental, amb la que emprenem iniciatives com ara la sensibilització ambiental, lluita contra la reducció de la petjada de Co2 i optimització de rutes per reduir el consum de combustibles fòssils. També disposem del Distintiu de qualitat ambiental de flota de vehicles, on garantim que la nostra flota es respectuosa amb el medi ambient.

VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES

Sabem que respectar el medi ambient vol dir protegir les persones. Per això, les nostres activitats, sortides i escapades a l’entorn natural sempre es gestionen amb la màxima responsabilitat i compromís amb el planeta.

ALIANCES PER ACONSEGUIR OBJECTIUS

Compromesos amb la fita 17.17, treballem amb empreses i institucions per crear aliances sòlides, inclusives e integradores a tots els nivells i tinguin com a objectiu la consecució dels ODS, ja siguin públiques, públic-privades o de la societat civil. Prioritzem els negocis amb valors.

POLÍTICA DE COMPROMÍS SOSTENIBLE