Mesures Sanitàries

Pla de mobilitat segura

El nostre objectiu es que es recuperi la confiança en que el transport públic es un espai segur, còmode i ecofriendly per tothom.

Enguany la nostra organització ha renovat el segell COVID GOOD PRACTICES que la entitat  OCA GLOBAL certifica que tots els processos compleixin amb els estàndards i que les mesures preventives aplicades són eficients per mantenir a totes les nostres parts interessades internes i externes protegides davant de qualsevol possible risc de contagi.

Flota

S’empren productes desinfectants específics amb acció viricida a part de complementar i reforçar la neteja amb productes viricida que es polvoritzen directament després de la higienització sobre, barres, passamans, agafadors, manetes, seients i tots els elements interiors del vehicle.

Així mateix i de forma diària, un cop realitzada la neteja a fons dels vehicles, s’acaba la desinfecció amb un canó d’ozó d’alta potència, que eliminen contaminants biològics com ara bactèries i virus.

Per les seves singulars característiques, l’ozó compleix amb gran part dels ideals de un biocida com:

 • Ser efectiu enfront d’un ampli rang de microorganismes, virus inclosos.
 • Actuar ràpidament i ser efectiu a baixes concentracions.
 • No causar deteriorament de materials.
 • És segur i fàcil de fer servir i aplicar.
 • Es desfà de forma ràpida i fàcil sense deixar substàncies perilloses que puguin perjudicar la salut i el medi.
 • Purificació de l’aire interior de vehicles, aconseguint un ambient agradable, fresc i lliure de mals olors.
 • Desodorant: eliminació d’olors, sobre tots els d’origen orgànic (Humà), així com COV (compostos orgànics volàtils).
 • Acabar amb els problemes d’olors, contagis i al·lèrgies deguts a contaminació ambiental.

Es segueixen les normes i recomanacions de les autoritats sanitàries, laborals i de transport, per oferir les màximes garanties de protecció als viatgers i que puguin tornar a viatjar de forma tranquil·la i segura.

Personal

Durant i després del servei

 • Tots els nostres conductors i monitores fan servir mascareta de forma obligatòria en tots els serveis.
 • Estan proveïts de gel hidroalcohòlic, mocadors i desinfectant amb acció viricida per mantenir un entorn desinfectat i segur, així mateix es complementa l’acció donant els guants i les ulleres de protecció per dur a terme les tasques de neteja.
 • Un cop finalitzat el servei cada conductor o auxiliar de transport escolar, realitzaran tasques de desinfecció en les zones de més incidència, tal i com s’indica al protocol, posant especial atenció en baranes, manetes i passamans. S’utilitza un producte viricida registrat pel Ministeri de Sanitat.
 • Tota la cel·lulosa emprada es d’un sol ús i un cop utilitzada es llença a la fracció resta amb bosses tancades amb doble nus.
 • Totes les tasques de neteja queden registrades mitjançant un codi Qr, per tindre màxima traçabilitat.

Recomanacions al personal

S’han donat una sèrie de recomanacions al personal:

 • No acudir al centre de treball en cas de presentar qualsevol simptomatologia.
 • Si es contacte estret seguir les recomanacions del servei sanitari i del servei de prevenció de riscos laborals.
 • S’han donat instruccions a tota la plantilla per saber com actuar en cas de presentar simptomatologia abans, durant i després de la jornada laboral.
 • Per desplaçar-se a la feina utilitzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal de 1,5 mts.
 • S’ha distribuït cartelleria i píndoles informatives a totes les bases, entre tot el personal per què estiguin informats en tot moment de les novetats relacionades amb la pandèmia.
 • Garantir la ventilació adequada dels espais i llocs de feina.

Passatgers

“Protegint-te a tu, ens protegim tots. També al transport”

Des de les empreses del grup estem treballant per mantenir a tots els nostres usuaris informats de totes les notícies relacionades amb el Covid19, a través de:

 • Xarxes socials
 • Pàgina web
 • Cartells informatius a l’interior del bus i a les parades en la mesura del possible per les restriccions de mobilitat.
 • Departament d’atenció al client
 • Conductors

S’informa sobre:

 • Afectacions horàries.
 • Reduccions o ampliació d’horaris per garantir l’oferta que ens indiquen des de les administracions públiques.
 • Organització de l’aforament per garantir les distancies de seguretat entre usuaris (2 metres) que ens indiquen des de les administracions públiques.
 • Possibles restriccions. https://www.atm.cat/web/ca/covid19.php
 • Obligatorietat d’utilització de mascareta al bus tant per part dels conductors com per part dels usuaris (arrel de la TMA/384/2020). https://www.atm.cat/web/ca/campanya-el-viatge-continua.php

Mesures per a l’ús del transport públic durant la situació d’emergència per la Covid-19 que fa l’Autoritat del Transport Metropolità, per al passatge: