• Les primeres substitucions d’autobusos es realitzaran a les connexions entre l’estació de Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès, amb el polígon Can Sant Joan i a la de l’estació d’Olesa que arriba fins a Esparreguera
  • A la resta de línies, fins a arribar a les set previstes, s’està actualment valorant quin és el vehicle que tècnicament s’adapta millor a les necessitats de cada recorregut
  • Aquesta actuació forma part de la política de descarbonització de la mobilitat que impulsa el Govern
Un dels busos elèctrics amb el qual es van fer les proves a la línia Olesa-Esparreguera

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a través de la Direcció General de Transports i Mobilitat, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han signat els primers acords per a la substitució de l’actual flota d’autobusos d’aportació que connecten amb les estacions d’FGC per altres d’elèctrics. Les primeres línies on es realitzarà aquesta substitució són la que va des de l’estació de Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès, fins al polígon Can Sant Joan i la de l’estació d’Olesa que arriba fins a Esparreguera. Està previst que els nous busos estiguin en circulació la primavera de 2022. Aquest pla de descarbonització dels busos d’aportació a les estacions de Ferrocarrils forma part del Compromís d’Acció Climàtica del Govern i de l’Estratègia 10/30 d’FGC, alineats tots dos amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Els acords s’han signat amb les empreses concessionàries d’autobús i suposen l’adquisició de nous vehicles elèctrics. A la línia de Can Sant Joan, operada per Marfina Bus (grup Moventis), se substituiran els actuals vehicles dièsel (tres articulats de 18 metres i un de 15 metres) per quatre autobusos articulats de 18 metres elèctrics. La demanda anual en aquesta línia és de 436.000 viatges (dada de 2019). A la línia Olesa de Montserrat-Esparreguera se substituiran els dos actuals autobusos dièsel de 12 metres per altres dos d’elèctrics. La demanda d’aquesta línia és de 44.000 viatges/any (dada de 20219).

Pel que fa al sistema d’alimentació elèctrica dels vehicles, en el cas de la línia de Can Sant Joan, s’instal·larà un punt de càrrega ultra ràpida en el moment en què el bus espera a l’estació de Sant Joan. FGC subministrarà l’energia elèctrica comprada en alta i transformada amb una disponibilitat immediata. En el cas d’Olesa, els autobusos estaran dotats de bateria de càrrega lenta nocturna alimentada a les mateixes cotxeres que usa l’operador.

Línies de bus amb una demanda anual de 700.000 viatges

A la resta de línies d’aportació, fins a arribar a les set previstes, s’estan fent proves amb diferents vehicles i fabricants per determinar l’opció tècnicament més viable per a cada recorregut, en funció de les possibilitats que ofereix el mercat i de les perspectives que pot arribar a oferir a curt termini en un sector, el de l’autobús elèctric, en ple desenvolupament. Les línies que s’estan analitzant són: Bellaterra-Parc de l’Alba; Sant Vicenç dels Horts-Torrelles de Llobregat; Capellades-estació; Piera-urbanitzacions; i Piera-Hostalets de Pierola. El total de les set línies d’aportació d’aquest pla de descarbonització tenen una demanda anual de prop de 700.000 viatges (dada de 2019).

Aquesta actuació resulta innovadora pel que fa a la incorporació de vehicles elèctrics a la prestació de línies interurbanes de bus ja que l’ús de vehicles elèctrics s’adreça principalment a la prestació de serveis en àmbits urbans i, per tant, cal treballar amb els proveïdors de vehicles i amb els operadors per garantir que els busos elèctrics triats garanteixin l’autonomia i fiabilitat necessàries així com el sistema de càrrega més adequat en funció de les característiques específiques del recorregut a cobrir.

Foment de la intermodalitat bus-tren

FGC col·labora des de l’any 2000 amb diferents operadors en el finançament de línies de bus interurbanes, competència de la Generalitat de Catalunya (a través de la Direcció General de Transport i Mobilitat), en tant que són en part o en la seva totalitat línies de bus que aporten viatgers a Ferrocarrils i assumint el supòsit que si no existís la línia de bus, el viatger que avui fa l’enllaç no utilitzaria el servei ferroviari. D’aquesta manera, es fomenta la intermodalitat tren-bus, coordinant horaris, establint uns enllaços de qualitat i promovent a la vegada l’ús del transport públic.

En base a aquesta col·laboració, la Direcció General de Transport i Mobilitat i FGC han impulsat conjuntament la millora ambiental dels vehicles de bus que presten aquests serveis i en determinar quins són els vehicles elèctrics més adequats a les característiques del servei de cada línia, el sistema d’alimentació més favorable i, finalment, l’impacte econòmic de la substitució del parc.

Descarbonització de la mobilitat

La progressiva substitució de vehicles amb tracció mecànica per vehicles elèctrics s’emmarca en la política del Govern de descarbonitzar la mobilitat com un factor essencial en la lluita contra el canvi climàtic. Així mateix, aquesta substitució també contribueix a una millora de la qualitat de l’aire i a una reducció de la contaminació acústica. La directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, destaca que a Catalunya “un 30% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle són degudes al transport terrestre i, per tant, és un dels camps en els que s’ha de treballar més intensament”“Qualsevol actuació dirigida a incrementar l’ús del transport públic d’una banda i a substituir els combustibles fòssils de l’altra ens acosta a l’objectiu que ha fixat la Comissió Europea de reduir les emissions com a mínim un 55% de cara al 2030”, ha dit Rius.

Per a la presidenta d’FGC, Marta Subirà, “la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són aspectes fonamentals per a Ferrocarrils. Per això actuem en tots aquells àmbits que són de la nostra competència, com per exemple en el consum d’energia elèctrica 100% solar des d’aquest 2021 o la reducció de la petjada de carboni de la nostra pròpia activitat, i també en aquells altres àmbits on tenim capacitat d’actuació, com és el cas de les línies d’autobús d’aportació. En aquest sentit, amb aquests busos elèctrics aconseguirem reduir l’emissió de 800 tones/any de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera. És el que equival a la captació de carboni que fan 183.000 arbres en un any, és a dir,un parc i mig de Collserola”.

Subirà també manifesta que en un context d’emergència climàtica, “la descarbonització de la mobilitat és primordial per reduir les emissions. A més, Ferrocarrils, que està evolucionant d’empresa ferroviària a empresa de serveis de mobilitat, ofereix una mobilitat sostenible amb més transport públic i amb el foment de la intermodalitat per captar demanda del vehicle privat cap a mitjans més sostenibles”.